Su quan trong cua bao cao xa thai vao nguon nuoc va giay phep xa thai

Tầm quan trọng của báo cáo xả thải vào nguồn nước và giấy phép xả thải

Hôm nay, Môi trường Lighthouse sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về báo cáo xả thải vào nguồn nước giấy phép xả thải - những hồ sơ cực kỳ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường mà các doanh nghiệp cần lưu ý. Vì thế, mọi người nhất định đừng bỏ qua bài viết bên dưới nhé.

Báo cáo xả thải vào nguồn nước

Tại sao cần phải lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước? Đối tượng nào cần phải thực hiện?

– Theo Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, doanh nghiệp có phát sinh lưu lượng nước thải trên 5 m3/ngày.đêm phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hằng năm.

– Báo cáo hằng năm trên là một công việc bắt buộc. Bạn cần thực hiện nó để báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải và các vấn đề phát sinh.

– Trường hợp doanh nghiệp không Lập báo cáo trên hằng năm sẽ bị xử phạt hành chính. Điều này sẽ được thực hiện tại theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định 36/2020/NĐ-CP.

Bạn nên lập báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước như thế nào?

Năm 2015 là 1 năm đầy biến động của nhà hàng trên cả nước. Bởi vì nó là các đổi thay về luật bảo vệ môi trường hàng loạt các thông tư, nghị định quy định những vấn đề tương tác tới hồ sơ môi trường của doanh nghiệp. Đặc biệt, việc lập báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước là 1 trong những giấy tờ nên thiết buộc phải làm đấy.

 

Luật quy định lập báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước

 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;
 • Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ Quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
 • Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
 • Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất;
 • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 15 tháng 07 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng kí khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
 • Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Giấy phép xả thải 

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì?

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là 1 dòng giấy phép tài nguyên nước mà các cơ sở sản xuất, kinh danh dịch vụ hoặc nuôi trồng thủy sản giả dụ muốn bắt đầu hoạt động thì phải được cơ quan nhà nước cấp cho. Trong giấy phép sẽ là các điều buộc tuân theo về việc xả nước nhằm bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm cũng như bảo đảm các quyền và tiện lợi hợp pháp của những cá nhân hay đơn vị mang liên quan, song song bảo vệ sức khỏe của người dân.

Các đối tượng cần lập lại hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Những ai cần thực hiện giấy phép xả thải :

 • Tên chủ giấy phép
 • Nguồn hấp thụ nước thải
 • Lượng nước thải vượt quá 25% quy định trong giấy phép
 • Thay đổi những thông số, nồng độ chất ô nhiễm theo quy định trong giấy phép.

Vi phạm các quy định trong xả thải sẽ bị phạt, đình chỉ hoạt động (cụ thể trong NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004) ngoại trừ đó buộc phải phải khắc phục hậu quả.

Buộc buộc phải thực hành các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người sở hữu thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối mang các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với được do thực hiện vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này;

Buộc chi trả kinh chi phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích dòng môi trường trong ví như sở hữu vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối mang các vi phạm quy định tại Điều này.

Hồ sơ cần thiết đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Đơn bắt buộc cấp giấy phép;
 • Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối có ví như đang xả nước thải vào nguồn nước;
 • Kết quả phân tách chất lượng nguồn nước thu nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối có giả dụ đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính tới thời khắc nộp hồ sơ;
 • Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (Trường hợp chưa sở hữu công trình xả nước thải vào nguồn nước, giấy tờ yêu cầu cấp giấy phép buộc phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ).
 • Đối mang các nếu xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn thu nạp phải với bản gốc giấy phép xả nước thải đã đăng ký trước đó.

Quy trình lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu bắt buộc thiết cho việc lập đề án/báo cáo.
 • Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải).
 • Phân tích, đánh giá, nghiên cứu thuộc tính nguồn nước tại cơ sở.
 • Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.
 • Phân tích, đánh giá liên quan của hiện trạng xả nước và đề xuất những bí quyết giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn thu nhận do xả nước thải.
 • Lập những lược đồ khảo sát, lấy mẫu.
 • Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.
 • Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.

Hy vọng bài viết trên của Môi trường Lighthouse đã gửi đến khách hàng những thông tin về báo cáo xả thải vào nguồn nước cùng giấy phép xả thải chẳng hạn. Để được tư vấn cũng như hỗ trợ về dịch vụ và các thủ tục pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan về môi trường nhé.

Nguồn bài viết: blogquyong.com

----Dịch vụ SEO Tổng Thể UAE Media-----
UAE DIGITAL MARKETING AGENCY
- Dịch Vụ Mang Đến Sự Hài Lòng

- Địa chỉ: 58/234 Âu Cơ, p9, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Website: www.uae.com.vn
- Email: [email][email protected][/email]
- Hotline kinh doanh: 0334 07 2727

Nhận xét